Banner

O ZJEŹDZIE

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich filozofów oraz miłośników filozofii z Polski i zagranicy do udziału w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11–16 września 2023 – w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Zjazd będzie się odbywał w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego położonych w tzw. Nowym Centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia. Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodziła się być prof. Susan Haack z Uniwersytetu w Miami (USA), zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J.M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.  

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim (nie przewidujemy oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych). Poniżej znajdą Państwo ramowy program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco, listę sekcji wraz z nazwiskami kierowników i sekretarzy, skład Rady Programowej i wskazówki dotyczące rejestracji i zgłaszania referatów.

Do zobaczenia w Łodzi w roku 2023. 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Filozofii
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

RADA PROGRAMOWA

Przedstawiciele organizatora (Uniwersytet Łódzki):
prof. dr hab. Elżbieta Jung – Przewodnicząca Rady
dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Filozoficznego:
prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK Toruń)
Przedstawiciele Komitetu Nauk Filozoficznych PAN:
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW Bydgoszcz)
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
Przedstawicielka organizatorów poprzedniego Zjazdu:
prof. dr hab. Monika Walczak (KUL Lublin)

SEKCJE I PRZEWODNICZĄCY

 1. Sekcja Antropologii Filozoficznej
  przewodniczący: ks. prof. Jan Krokos (UKSW)
  sekretarz: dr hab. Michał Zembrzuski (UKSW) (mail: m.zembrzuski@uksw.edu.pl)
 2. Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii
  przewodniczący: prof. Maciej Woźniczka (UJD) (mail: m.wozniczka@ujd.edu.pl)
 3. Sekcja Epistemologii i Metafilozofii
  przewodniczący: prof. Marek Łagosz (UWr)
  sekretarz: mgr Bartosz Kośny (UWr) (mail: bartosz.kosny@gmail.com)
 4. Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki
  przewodnicząca: prof. Iwona Lorenc (UW) (mail: i.lorenc@uw.edu.pl)
  sekretarz: dr hab. Mateusz Salwa (UW) (mail: mateusz.salwa@uw.edu.pl).
 5. Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki
  przewodniczący: prof. Paweł Łuków (UW)
 6. Sekcja Etyki Stosowanej
  przewodnicząca: prof. Ewa Nowak (UAM) (mail: ewanowak@amu.edu.pl)
  sekretarz: dr Karolina Napiwodzka (UAM) (mail: karolina.napiwodzka@amu.edu.pl)
 7. Sekcja Filozofii Działania
  przewodniczący: prof. Piotr Tomasz Makowski (UW) (mail: pmakowski@wz.uw.edu.pl)
 8. Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies
  przewodnicząca: prof. Aleksandra Derra (UMK) (mail: aleksandra.derra@umk.pl)
  sekretarz: mgr Michał Bomastyk (UMK) (mail: mbom@umk.pl)
 9. Sekcja Filozofii Kultury
  przewodnicząca: prof. Anna Ziółkowska-Juś (UAM) (mail: annazio@amu.edu.pl)
  sekretarz: mgr Hanna Przybysz (UAM) (mail: hanna.przybysz@amu.edu.pl)
 10. Sekcja Filozofii Polskiej
  przewodniczący: prof. Marek Rembierz (UŚ filia w Cieszynie) (mail: marek.rembierz@gmail.com)
 11. Sekcja Filozofii Prawa
  przewodniczący: prof. M. Zirk-Sadowski (UŁ)
 12. Sekcja Filozofii Przyrody
  przewodniczący: ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
  sekretarz: dr Andrzej Zykubek (KUL, UMK) (mail: andrzej.zykubek@kul.plandrzej.zykubek@umk.pl)
 13. Sekcja Filozofii Religii
  przewodniczący: prof. Ryszard Mordarski (UKW) (mail: ryszard.mordarski@gmail.com)
  sekretarz: dr Marek Pepliński (UG) (mail: marek.peplinski@ug.edu.pl)
 14. Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki
  przewodniczący: prof. Janusz Grygieńć (UMK) (mail: jgrygienc@umk.pl)
  sekretarz: prof. Bartosz Kuźniarz (UwB) (mail: b.kuzniarz@uwb.edu.pl)
 15. Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii
  przewodniczący: dr hab. Marcin Trybulec (UMCS) (mail: marcin.trybulec@umcs.pl)
  sekretarz: dr Tomasz Walczyk (UMCS) (mail: tomasz.walczyk@mail.umcs.pl)
 16. Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki
  przewodniczący: prof. Robert Poczobut (UwB) (mail: r.poczobut@uwb.edu.pl)
  sekretarz: dr Piotr Kozak (UwB) (mail: p.kozak@uwb.edu.pl)
 17. Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI–XIX w.
  przewodniczący: prof. Tomasz Kupś (UMK) (mail: tomasz.kups@umk.pl)
  sekretarz: Krystian Nowik (UMK) (mail: krystian.nowik3@wp.pl)
 18. Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej: Współczesne podejścia do filozofii dawnej (opis szczegółowy)
  przewodnicząca: prof. Magdalena Bieniak (UW) (mail: magdalena.bieniak@uw.edu.pl)
   – Starożytnej
  sekretarz: prof. Dorota Zygmuntowicz (PAN) (mail: dzygmunt@ifispan.edu.pl)
  – Średniowiecznej
  sekretarz: prof. Hanna Wojtczak (UŚ) (mail: hanna.wojtczak@us.edu.pl)
  – Renesansowej
  sekretarz: prof. Krystyna Krauze-Błachowicz (UW) (mail: kmkrauze@uw.edu.pl)
 19. Sekcja Logiki
  przewodniczący: prof. Andrzej Indrzejczak (UŁ) (mail: andrzej.indrzejczak@uni.lodz.pl)
 20. Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki
  przewodnicząca: prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL) (mail: alekka@kul.pl)
  sekretarz: dr Tomasz Łach (KUL) (mail: tomasz.lach@kul.pl)
 21. Sekcja Ontologii i Metafizyki
  przewodniczący: prof. Marek Piwowarczyk (KUL) (mail: marek.piwowarczyk@kul.pl)
 22. Sekcja Pozaeropejskich Tradycji Filozofii
  przewodniczący: dr Maciej Stanisław Zięba (Zaozhuang University Chiny) (mail: mszieba@poczta.pl)
 23. Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka
  przewodnicząca: prof. Katarzyna Kijania Placek (UJ)
  sekretarz: dr hab. Krzysztof Posłajko (mail: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl)

REJESTRACJA I ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w obradach XII Zjazdu Filozoficznego, a więc zarówno te zgłaszające referat, jak i zaproszeni wykładowcy plenarni, uczestnicy debat, sympozjów, paneli oraz kolokwiów, prosimy o wypełnienie formularza, który można znaleźć pod następującym linkiem (zostanie on aktywowany w najbliższym czasie):

REJESTRACJA UCZESTNIKA

W powyższym formularzu uczestnik będzie mógł wybrać typ opłaty konferencyjnej, którą zobowiązany będzie uiścić, podać dane do faktury, a także zadeklarować chęć wykupienia wyżywienia na okres Zjazdu.

Dodatkowo osoby, które pragną zgłosić referat w ramach istniejących sekcji tematycznych, prosimy o nadsyłanie abstraktów (do ok. 300 słów wraz z informacjami na temat osoby zgłaszającej) do 23 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza, który znaleźć można pod następującym adresem:

ZGŁOSZENIE ABSTRAKTU

Zgłoszenie referatu wymaga uprzedniej rejestracji w systemie EasyChair. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 referaty, przy czym każdy z nich w odrębnej sekcji.

OPŁATY

Rodzaje opłat:

 • opłata podstawowa – pokrywa koszty: uczestnictwa w obradach i wydarzeniach podczas Zjazdu, korzystania z infrastruktury Zjazdu, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, prac administracyjno-organizacyjnych Zjazdu.
 • opłata za wyżywienie – uiszczana jest zgodnie z uprzednio złożonym zamówieniem (instrukcja poniżej)

Opłaty konferencyjne w wysokości:

 • 450 zł podstawowa dla pracowników
 • 300 zł podstawowa dla studentów, doktorantów i emerytów

wraz z ewentualnymi opłatami za wyżywienie (w sytuacji, w której uczestnik zdecyduje się na udział w Zjeździe z opcją wyżywienia; szczegóły podane zostaną wkrótce)

należy wnosić do 15 czerwca 2023 r. przelewem na konto bankowe Uniwersytetu Łódzkiego o numerze:

88 1240 6292 1111 0011 2082 5188,

w tytule przelewu wpisując:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (PRACOWNIK/STUDENT/DOKTORANT) +wyżywienie (ZAKRES DAT) – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA",

gdzie w miejsce zmiennych zapisanych wersalikami należy obowiązkowo wstawić konkretne wartości, natomiast część zapisaną niebieską czcionką należy dodać jedynie wówczas, gdy zamawia się wyżywienie.

Np. dla uczestniczki Janiny Kowalskiej wnoszącej podstawową opłatę dla pracowników i niezamawiającej wyżywienia tytuł przelewu będzie wyglądał następująco:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (pracownik) – Janina Kowalska",

zaś dla uczestnika Jana Nowaka, który jest doktorantem i zamawia wyżywienie na dni od 12 do 15 września 2023 r., tytuł przelewu to:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (doktorant) + wyżywienie (12–15.09) – Jan Nowak".

WAŻNE DATY

23 stycznia 2023 r. Uruchomienie rejestracji i przyjmowania zgłoszeń referatów
23 kwietnia 2023 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń referatów
15 maja 2023 r. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu
15 czerwca 2023 r. Zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych
11–16 września 2023 r. XII Polski Zjazd Filozoficzny

PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy – 11.09 (poniedziałek)

15.00 – 16.00

Uroczyste otwarcie Zjazdu

16.00 – 17.45

Debata Inauguracyjna:  Co dziś należy uznać za właściwe zadanie filozofii?

Moderator: prof. Adam Grobler (UO)

17.45 – 18.45

Koncert

19.00 – 21.00

Uroczysta kolacja

Dzień drugi – 12.09 (wtorek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 1:  Disabling Defective Dichotomies: Sorely Needed but Sadly Neglected Work
prof. Susan Haack (University of Miami)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sympozjum 1:  Prawo naturalne a idea rządów prawa

Prowadzący: prof. Andrzej Maciej Kaniowski (UŁ)

Sympozjum 2:  Czasopisma filozoficzne

Prowadzący: prof. Adam Grzeliński (UMK)

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.45

Panel dyskusyjny 1:  Przyroda i inteligencja

Moderator: prof. Piotr Bylica (UZ)

Panel dyskusyjny 2:  Szkoła Lwowsko-Warszawska

Moderatorka: prof. Anna Brożek (UW)

16.45 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 19.15

Sekcje tematyczne

Dzień trzeci – 13.09 (środa)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 2:  Prawda i polityka
prof. Adam Chmielewski (UWr)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30

Wykład plenarny 3 (Przeglądu Filozoficznego):  Topologia percepcji a doświadczenie obiektywnej przestrzeni
dr Błażej Skrzypulec (UJ)

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 19.00

Sekcje tematyczne

Dzień czwarty – 14.09 (czwartek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 4:  Najnowsze filozoficzne spory teistów z ateistami: Geneza, pola konfliktu i wyniki
prof. Piotr Gutowski (KUL)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.45

Debata 2:  Filozofia wobec wyzwań współczesności

Moderator: prof. Krzysztof Wójtowicz (UW)

16.45 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 19.15

Sekcje tematyczne

Dzień piąty – 15.09 (piątek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 5:  Zmiany paradygmatów w metafizyce współczesnej. Od eliminacji do deflacji
prof. Sebastian Kołodziejczyk (UJ)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30

Wykład plenarny 6:  Paradoks wolnej woli – między determinacją a wolnością. Od św. Augustyna do Jana Dunsa Szkota
prof. Martyna Koszkało (UG)

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 19.00

Sympozjum 3:  Filozofia analityczna w XXI wieku

Prowadzący: prof. Tadeusz Szubka (USz) i dr Artur Kosecki (USz)

Sympozjum 4:  Problemy tłumaczenia tekstów filozoficznych

Prowadzące: prof. Małgorzata Kowalska (UwB) i prof. Joanna Usakiewicz (UwB)

Dzień szósty – 16.09 (sobota)

09.00 – 11.15

Sympozjum 5:  Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego

Prowadzący: prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) i prof. Janusz Maciaszek (UŁ)

Interdyscyplinarne seminarium:  Filozofia pyta o street art

Prowadząca: prof. Wioletta Kazimierska-Jerzyk (UŁ)

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

Wykład plenarny 7:  O edukacji
prof. Aldona Pobojewska (UŁ)

13.15 – 14.00

Podsumowanie i zakończenie Zjazdu

Lista kolokwiów:

Kolokwia są wydarzeniami proponowanymi przez środowisko filozoficzne, ich formuła jest otwarta zależy od osób zgłaszających propozycje. Do tej pory zaakceptowaliśmy zgłoszenia następujących kolokwiów:

 • Performance filozoficzny
  prof. Daniel Sobota (PAN)
 • Filozofowie o przyszłości świata – kolokwium (dwa wykłady):
  prof. Jan Wadowski (PWr), Przyszłość człowieka jako więź i wyzwolenie
  prof. W. Julian Korab-Karpowicz (UO), Ewolucyjność i harmonia społeczna
 • Działalność (pro)filozoficzna w organizacjach pozarządowych
  mgr Antonii Torzewski (Fundacja Koherencje)
 • Filozofia jako sztuka życia. Terapeutyczna funkcja filozofii w zawodach pomocowych
  dr Anna Musioł (USz)

Terminy kolokwiów zostaną ustalone w porozumieniu z osobami, które je zgłosiły.

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Dla aktywnych uczestników Zjazdów organizatorzy przygotowali specjalną ofertę w domach studenckich UŁ zlokalizowanych przy ul. Lumumby w Łodzi i wygodnie skomunikowanych z miejscem obrad Zjazdu.
Ponadto organizatorzy umożliwiają uczestnikom Zjazdu rezerwację miejsc hotelowych po cenach preferencyjnych. Szczegóły i możliwość rezerwacji podane zostaną wkrótce.

Organizatorzy oferują także możliwość rezerwacji pełnego wyżywienia oraz poszczególnych posiłków serwowanych w miejscu obrad. Szczegóły i możliwość rezerwacji podane zostaną wkrótce.