Banner

MATERIAŁY POZJAZDOWE

ZDJĘCIA

Dokumentację zdjęciową Zjazdu można znaleźć tu: https://flic.kr/s/aHBqjAVE3g.

 

RELACJE FILMOWE

 

 

PLAKAT

O ZJEŹDZIE

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich filozofów oraz miłośników filozofii z Polski i zagranicy do udziału w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11–16 września 2023 – w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Zjazd będzie się odbywał w przestronnym i nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173. Do miejsca obrad Zjazdu można dojechać ze stacji Łódź Kaliska oraz ze stacji Łódź Fabryczna tramwajami nr 12 i 18. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia. Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodził się być prof. Paul Guyer z Uniwersytetu Browna (USA), zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J.M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.  

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim (nie przewidujemy oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych). Poniżej znajdą Państwo ramowy program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco, listę sekcji wraz z nazwiskami kierowników i sekretarzy, skład Rady Programowej i wskazówki dotyczące rejestracji i zgłaszania referatów.

Do zobaczenia w Łodzi w roku 2023. 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Filozofii
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

MIEJSCE OBRAD

Wszystkie obrady Zjazdu odbywać się będą w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (plan budynku) przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.

 

AKTUALNOŚCI

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE

Pamiątkowa fotografia uczestników Zjazdu zostanie wykonana w środę (13.09) o godz. 14:30 w auli A1.

 

PUNKT RECEPCYJNY ZJAZDU

Punkt recepcyjny Zjazdu zlokalizowany będzie na poziomie 0 budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (patrz plan budynku) i otwarty:

 • w poniedziałek 11.09 w godz. 11:00–20:00
 • od wtorku 12.09 do piątku 15.09 w godz. 10:00–20:00.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Zjazdu będą mogli w tym czasie odbierać teczki z materiałami konferencyjnymi oraz załatwiać sprawy wymagające kontaktu z organizatorami Zjazdu.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZJAZDU

Szczegółowy harmonogram zjazdu dostępny jest pod adresem https://easychair.org/smart-program/12PZF/. Wszelkie prośby o zmianę terminu wystąpienia prosimy kierować do kierowników i sekretarzy sekcji tematycznych.

Nie przewidujemy rozpowszechniania szczegółowego harmonogramu Zjazdu w formie papierowej, sugerujemy więc przetestowanie obsługi harmonogramu w formie elektronicznej, dostępnego pod ww. adresem, przed rozpoczęciem Zjazdu.

 

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA

Noclegi zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Filologicznego (gdzie odbywać się będą obrady Zjazdu), na osiedlu akademickim, tzw. "Lumumbowie":

Osoby, które wybrały nocleg w pokojach dwuosobowych, zakwaterowane będą w 2. DOMU STUDENCKIM, natomiast osoby nocujące w pokojach jednoosobowych, będą zakwaterowane w 2. i 3. DOMU STUDENCKIM.

Informacje na temat przypisania do konkretnego Domu Studenckiego można zdobyć bezpośrednio na miejscu przy zameldowaniu bądź wysyłając zapytanie na adres mailowy: tomasz.sieczkowski@uni.lodz.pl.

We wszystkich domach studenckich znajdują się aneksy kuchenne, które zostaną udostępnione zakwaterowanym tam uczestnikom. Ponadto w okolicy kampusu i Wydziału Filologicznego znajdują się następujące kawiarnie i restauracje:

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

GŁÓWNY ORGANIZATOR ZJAZDU

Logo IF UŁ

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Logo KNF

Logo PTF

 

PATRONAT MEDIALNY

Logo Filozofuj

 

PARTNERZY

Logo CD

Logo LUŁ

Logo PWN

Logo WUŁ

RADA PROGRAMOWA

Przedstawiciele organizatora (Uniwersytet Łódzki):
prof. dr hab. Elżbieta Jung – Przewodnicząca Rady
dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Filozoficznego:
prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK Toruń)
Przedstawiciele Komitetu Nauk Filozoficznych PAN:
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW Bydgoszcz)
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
Przedstawicielka organizatorów poprzedniego Zjazdu:
prof. dr hab. Monika Walczak (KUL Lublin)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Sekretarz:
dr Krzysztof Kędziora (UŁ)
Członkowie:
mgr Zofia Hałęza (UŁ)
dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ
dr Magdalena Matusiak-Rojek (UŁ)
dr hab. Tomasz Sieczkowski, prof. UŁ
mgr Magdalena Skoneczna (UŁ)
dr Michał Zawidzki (UŁ)
dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ

KOMITET HONOROWY

Przewodnicząca:
JM prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Członkowie:
JE ks. biskup Atanazy – Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
prof. dr Ihor Karivets – Uniwersytet Państwowy Politechnika Lwowska, członek Zarządu Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego
prof. dr hab. Maciej Kokoszko – Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego
ks. Michał Makula – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi
prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
prof. dr hab. Ryszard Panasiuk – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Antonii Różalski – Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
JE ks. kardynał dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Archidiecezji Łódzkiej
prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Uniwersytet Warszawski
rabin Dawid Szychowski – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
prof. dr hab. Jan Woleński – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka – Katolicki Uniwersytet Lubelski

SEKCJE I PRZEWODNICZĄCY

 1. Sekcja Antropologii Filozoficznej
  przewodniczący: ks. prof. dr hab. Jan Krokos (UKSW)
  sekretarz: dr hab. Michał Zembrzuski, prof. UKSW (mail: m.zembrzuski@uksw.edu.pl)
 2. Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii
  przewodniczący: dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (mail: m.wozniczka@ujd.edu.pl)
  sekretarz: mgr Ewelina Grądzka (UPJP2) (mail: ewelina.gradzka@doktorant.upjp2.edu.pl)
 3. Sekcja Epistemologii i Metafilozofii
  przewodniczący: prof. dr hab. Marek Łagosz (UWr)
  sekretarz: mgr Bartosz Kośny (UWr) (mail: bartosz.kosny@gmail.com)
 4. Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki
  przewodnicząca: prof. dr hab. Iwona Lorenc (UW) (mail: i.lorenc@uw.edu.pl)
  sekretarz: dr hab. Mateusz Salwa (UW) (mail: mateusz.salwa@uw.edu.pl).
 5. Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki
  przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Łuków (UW)
  sekretarz: Krzysztof Piętak (UW) (mail: krzysztof.pietak@student.uw.edu.pl)
 6. Sekcja Etyki Stosowanej
  przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Nowak (UAM) (mail: ewanowak@amu.edu.pl)
  sekretarz: dr Karolina Napiwodzka (UAM) (mail: karolina.napiwodzka@amu.edu.pl)
 7. Sekcja Filozofii Działania
  przewodniczący: dr. hab. Piotr Tomasz Makowski (Queen's University Belfast / prof. UW) (mail: p.makowski@qub.ac.uk)
 8. Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies
  przewodnicząca: dr. hab Aleksandra Derra, prof. UMK (mail: aleksandra.derra@umk.pl)
  sekretarz: mgr Michał Bomastyk (UMK) (mail: mbom@umk.pl)
 9. Sekcja Filozofii Kultury
  przewodnicząca: dr hab. Anna Ziółkowska-Juś, prof. UAM (mail: annazio@amu.edu.pl)
  sekretarz: mgr Hanna Przybysz (UAM) (mail: hanna.przybysz@amu.edu.pl)
 10. Sekcja Filozofii Polskiej
  przewodniczący: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ filia w Cieszynie (mail: marek.rembierz@gmail.com)
  sekretarz: mgr Alicja Chybińska (UW) (mail: a.chybinska@uw.edu.pl)
 11. Sekcja Filozofii Prawa
  przewodniczący: prof. dr hab. M. Zirk-Sadowski (UŁ)
  sekretarz: dr Jędrzej Janicki (UŁ) (mail: jedrzej.janicki@edu.uni.lodz.pl)
 12. Sekcja Filozofii Przyrody
  przewodniczący: ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
  sekretarz: dr Andrzej Zykubek (KUL, UMK) (mail: andrzej.zykubek@kul.plandrzej.zykubek@umk.pl)
 13. Sekcja Filozofii Religii
  przewodniczący: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW (mail: ryszard.mordarski@gmail.com)
  sekretarz: dr Marek Pepliński (UG) (mail: marek.peplinski@ug.edu.pl)
 14. Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki
  przewodniczący: dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK (mail: jgrygienc@umk.pl)
  sekretarz: dr hab. Bartosz Kuźniarz, prof. UwB (mail: b.kuzniarz@uwb.edu.pl)
 15. Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii
  przewodniczący: dr hab. Marcin Trybulec (UMCS) (mail: marcin.trybulec@umcs.pl)
  sekretarz: dr Tomasz Walczyk (UMCS) (mail: tomasz.walczyk@mail.umcs.pl)
 16. Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki
  przewodniczący: dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB (mail: r.poczobut@uwb.edu.pl)
  sekretarz: dr Piotr Kozak (UwB) (mail: p.kozak@uwb.edu.pl)
 17. Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI–XIX w.
  przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kupś (UMK) (mail: tomasz.kups@umk.pl)
  sekretarz: Krystian Nowik (UMK) (mail: krystian.nowik3@wp.pl)
 18. Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej: Współczesne podejścia do filozofii dawnej (opis szczegółowy)
  przewodnicząca: dr hab. Magdalena Bieniak, prof. UW (mail: magdalena.bieniak@uw.edu.pl)
   – Starożytnej
  sekretarz: dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. IFiS PAN (mail: dzygmunt@ifispan.edu.pl)
  – Średniowiecznej
  sekretarz: prof. dr hab. Hanna Wojtczak (UŚ) (mail: hanna.wojtczak@us.edu.pl)
  – Renesansowej
  sekretarz: dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (mail: kmkrauze@uw.edu.pl)
 19. Sekcja Logiki
  przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (UŁ) (mail: andrzej.indrzejczak@uni.lodz.pl)
  sekretarz: dr Piotr Sękowski (UŁ) (mail: piotr.sekowski@filhist.uni.lodz.pl)
 20. Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki
  przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (mail: alekka@kul.pl)
  sekretarz: dr Tomasz Łach (KUL) (mail: tomasz.lach@kul.pl)
 21. Sekcja Ontologii i Metafizyki
  przewodniczący: prof. dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL) (mail: marek.piwowarczyk@kul.pl)
 22. Sekcja Pozaeropejskich Tradycji Filozofii (opis szczegółowy, porządek obrad, podsumowanie)
  przewodniczący: dr Maciej Stanisław Zięba (Zaozhuang University, Chiny) (mail: mszieba@poczta.pl)
  sekretarz: dr hab. Ołena Łucyszyna, prof. IKŚIO PAN (mail: olucyszyna@iksio.pan.pl)
 23. Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka
  przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Kijania Placek, prof. UJ
  sekretarz: dr hab. Krzysztof Posłajko, prof. UJ (mail: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl)

REJESTRACJA I ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w obradach XII Zjazdu Filozoficznego, a więc zarówno te zgłaszające referat, jak i zaproszeni wykładowcy plenarni, uczestnicy debat, sympozjów, paneli oraz kolokwiów, prosimy o wypełnienie formularza, który będzie można znaleźć pod następującym linkiem (zostanie on aktywowany najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o przyjęciu lub odrzuceniu referatów):

REJESTRACJA UCZESTNIKA

W powyższym formularzu uczestnik będzie mógł wybrać typ opłaty konferencyjnej, którą zobowiązany będzie uiścić, podać dane do faktury, a także zadeklarować chęć wykupienia wyżywienia na okres Zjazdu. Rejestracji będzie można dokonać do końca okresu, w którym można wnosić opłatę konferencyjną, tj. do 30 czerwca 2023 r. Formularz rejestracyjny został zamknięty. Jeśli uczestnik nie zdążył go wypełnić, prosimy o kontakt z organizatorami.

Dodatkowo osoby, które pragną zgłosić referat w ramach istniejących sekcji tematycznych, prosimy o nadsyłanie abstraktów (do ok. 300 słów wraz z informacjami na temat osoby zgłaszającej)  do 23 kwietnia 2023 r.  11 czerwca 2023 r. (termin przedłużony) za pomocą formularza, który znaleźć można pod następującym adresem:

ZGŁOSZENIE ABSTRAKTU

Zgłoszenie referatu wymaga uprzedniej rejestracji w systemie EasyChair. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 referaty, przy czym każdy z nich w odrębnej sekcji.

Zwracamy uwagę, że rejestracja i zgłoszenie abstraktu są dwiema oddzielnymi procedurami.

OPŁATY

Rodzaje opłat:

 • opłata podstawowa – pokrywa koszty: uczestnictwa w obradach i wydarzeniach podczas Zjazdu, korzystania z infrastruktury Zjazdu, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, prac administracyjno-organizacyjnych Zjazdu.
 • opłata za wyżywienie – uiszczana jest zgodnie z uprzednio złożonym zamówieniem (instrukcja poniżej)
 • opłata za zakwaterowanie w domu studenckim (na cały okres Zjazdu) – uiszczana jest wraz z opłatą podstawową po dokonaniu rezerwacji i uzyskaniu potwierdzenia dostępności miejsca (instrukcja poniżej).

Opłatę konferencyjną w wysokości:

 • 450 zł podstawowa dla pracowników
 • 300 zł podstawowa dla studentów, doktorantów i emerytów

wraz z ewentualną opłatą za wyżywienie (w sytuacji, w której uczestnik zdecyduje się na udział w Zjeździe z opcją wyżywienia) w wysokości wynikającej z liczby zamówionych posiłków (szczegóły znajdują się tu) oraz opłatą za zakwaterowanie w domu studenckim (w sytuacji, w której uczestnik zdecyduje się je zarezerwować i uzyska potwierdzenie dostępności miejsca) w wysokości:

 • 415 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym
 • 555 zł za pokój jednoosobowy

należy wnosić do 30 czerwca 2023 r. przelewem na konto bankowe Uniwersytetu Łódzkiego o numerze:

88 1240 6292 1111 0011 2082 5188,

w tytule przelewu wpisując:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (PRACOWNIK/STUDENT/DOKTORANT) + wyżywienie (ZAKRES DAT) + zakwaterowanie (RODZAJ POKOJU) – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA",

gdzie w miejsce zmiennych zapisanych wersalikami należy obowiązkowo wstawić konkretne wartości, część zapisaną niebieską czcionką należy dodać jedynie wówczas, gdy zamawia się wyżywienie, zaś część zapisaną zieloną czcionką należy dodać jedynie wówczas, gdy rezerwuje się zakwaterowanie w domu studenckim.

Np. dla uczestniczki Janiny Kowalskiej wnoszącej podstawową opłatę dla pracowników i niezamawiającej wyżywienia i nierezerwującej zakwaterowania tytuł przelewu będzie wyglądał następująco:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (pracownik) – Janina Kowalska",

zaś dla uczestnika Jana Nowaka, który jest doktorantem, zamawia wyżywienie na dni od 12 do 15 września 2023 r. i rezerwuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, tytuł przelewu to:

"12 Polski Zjazd Filozoficzny – opłata konferencyjna (doktorant) + wyżywienie (12–15.09) + zakwaterowanie (pokój 2-os.) – Jan Nowak".

Faktury za udział w Zjeździe będą wystawiane sukcesywnie po 18 lipca i przesyłane w wersji elektronicznej na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym. Niestety, zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem usługi. Ze względów organizacyjnych nie będzie możliwe wystawianie faktur proforma po 14 lipca.

WAŻNE DATY

23 stycznia 2023 r. Uruchomienie przyjmowania zgłoszeń referatów
23 kwietnia 2023 r.  14 maja 2023 r. (termin przedłużony) Zakończenie przyjmowania zgłoszeń referatów (termin I)
11 czerwca 2023 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń referatów (termin II)
15 maja 2023 r.  28 maja 2023 r. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zgłoszonego w terminie I
20 czerwca 2023 r. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zgłoszonego w terminie II
15 maja 2023 r.  28 maja 2023 r. Uruchomienie rejestracji
30 czerwca 2023 r. Zakończenie rejestracji oraz przyjmowania opłat konferencyjnych
11–16 września 2023 r. XII Polski Zjazd Filozoficzny

Z powodu wypełnienia limitu miejsc w Sekcji Estetyki i Filozofii Sztuki oraz w Sekcji Antropologii Filozoficznej nabór zgłoszeń referatów do tej sekcji zakończył się (nie jest możliwe zgłoszenie referatu w II terminie).

PROGRAM

Szczegółowy HARMONOGRAM OBRAD ZJAZDU znajduje się pod adresem: https://easychair.org/smart-program/12PZF/. Może on jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

Dzień pierwszy – 11.09 (poniedziałek)

15.00 – 16.00

Uroczyste otwarcie Zjazdu

⚲ aula A1

16.00 – 17.45

Debata Inauguracyjna:  Co dziś należy uznać za właściwe zadanie filozofii?
Moderator: prof. dr hab. Adam Grobler (UO)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL)
prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka–Hausman (UW)
prof. dr. hab. Andrzej Szahaj (UMK)
prof. dr hab. Szymon Wróbel (PAN)

⚲ aula A1

17.45 – 18.45

Koncert Tria Kuby Junga (program)

⚲ aula A1

19.00 – 21.00

Uroczysta kolacja

⚲ hall

Dzień drugi – 12.09 (wtorek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 1:  Against Reductionism: Lessons from the History of Aesthetics (opis szczegółowy)
prof. Paul Guyer (Brown University, Rhode Island, USA)
Moderator:  dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ

⚲ aula A3

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sympozjum 1:  Natural law and the idea of «Rechtsstaatlichkeit» (opis szczegółowy)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
Uczestnicy:
prof. Paul Guyer (Brown University, USA)
prof. Christoph Horn (Universität Bonn)
prof. dr hab. Marek Piechowiak (Uniwersytet SWPS w Poznaniu)

⚲ aula A3

Sympozjum 2:  Czasopisma filozoficzne
Prowadzący: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Uczestnicy:
dr Bogdan Dziobkowski („Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”)
prof. dr hab. Renata Ziemińska („Analiza i Egzystencja”)
dr hab. Artur Szutta, prof. UG („Filozofuj!”)
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS („Kultura i Wartości”)
dr Anna Tomaszewska („Diametros”)

⚲ aula A4

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

⚲ hall

15.00 – 16.45

Panel dyskusyjny 1:  Przyroda i inteligencja
Moderator: dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Uczestnicy:
prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM
ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

⚲ aula A3

Panel dyskusyjny 2:  Dziedzictwo Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Moderatorka: prof. dr hab. Anna Brożek (UW)
Uczestnicy:
dr hab. Anna Drabarek, prof. APS Warszawa
dr Stepan Ivanyk (UW)
dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW
prof. dr hab. Roman Murawski (UAM)
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW)
prof. dr hab. Jan Woleński (UJ i WSIiZ Rzeszów)
prof. dr hab. Renata Ziemińska (USz)

⚲ aula A4

16.45 – 17.00

Przerwa kawowa

 

17.00 – 19.15

Sekcje tematyczne

Kolokwium:  Natural Law and the Idea of the Rule of Law / Prawo naturalne a idea rządów prawa (kolokwium w języku polskim i angielskim; opis szczegółowy; zaproszenie)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
Uczestnicy:
prof. Paul Guyer (Brown University, USA)
prof. Christoph Horn (Universität Bonn)
prof. dr hab. Marek Piechowiak (Uniwersytet SWPS w Poznaniu)
prof. Matthias Kaufmann (Martin-Luter-Universität Halle-Wittenberg)

⚲ aula A3

Kolokwium:  Działalność (pro)filozoficzna w organizacjach pozarządowych (opis szczegółowy)
Prowadzący: mgr Antoni Torzewski (Fundacja Koherencje)
Lista organizacji wyrażających chęć wzięcia udziału w kolokwium:
1. Fundacja na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
2. Fundacja Academicon
3. Stowarzyszenie Pod Wspólnym Niebem
4. Fundacja Koherencje
5. Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera

⚲ aula A4

19.15 – 21.00

Kolacja

⚲ hall

Zebranie Polskiego Towarzystwa Estetycznego (20:00 – 21:00)

⚲ sala 0.01

 

Dzień trzeci – 13.09 (środa)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 2:  Prawda i polityka (opis szczegółowy)
prof. dr hab. Adam Chmielewski (UWr)
Moderator: dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ

⚲ aula A3

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

Kolokwium:  Filozofia jako sztuka życia. Terapeutyczna funkcja filozofii w zawodach pomocowych (opis szczegółowy)
Prowadząca: dr Anna Musioł (UŚ)

⚲ aula A3

 

Projekcja filmu "Widok z katedry" w reżyserii Pawła Kuczyńskiego z wprowadzeniem reżysera (11.45 – 13.00) (opis szczegółowy)

⚲ sala 0.38

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

⚲ hall

15.00 – 16.30

Wykład plenarny 3 (Przeglądu Filozoficznego):  Topologia percepcji a doświadczenie obiektywnej przestrzeni (opis szczegółowy)
dr Błażej Skrzypulec (UJ)
Moderator: dr Bogdan Dziobkowski (UW)

⚲ aula A3

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 19.00

Sekcje tematyczne

Połączone kolokwia
(cz. 1)
Kolokwium:  Łyżka dziegciu w beczce miodu. Dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze? (opis szczegółowy)
Prowadzący: mgr Bogusław Maryniak
Uczestnicy:
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD
Dawid Góras (UŁ)
Grzegorz Krawczyk

(cz. 2)
Kolokwium:  Nauczanie przedmiotów filozoficznych w polskiej szkole (z udziałem KNF PAN oraz PTF) (spotkanie stowarzyszone z obradami Sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii)

⚲ aula A3

Projekcja filmu "Człowiek w złocie" w reżyserii Pawła Kuczyńskiego z wprowadzeniem reżysera (16.45 – 18.00) (opis szczegółowy)

⚲ sala 0.38

19.15 – 21.00

Kolacja

⚲ hall

Wręczenie księgi prof. Barbarze Markiewicz (20:00 – 21:00)

⚲ aula A3

Dzień czwarty – 14.09 (czwartek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 4:  Współczesne spory teistów z ateistami. Kontekst, argumenty, wyniki i prognoza na kolejne ćwierćwiecze (opis szczegółowy)
prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL)
Moderator: dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

⚲ aula A3

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

Kolokwium:  Henri Bergson: zapomniany filozof. Odrodzenie Bergsonizmu w XXI wieku (opis szczegółowy)
Prowadząca: mgr Anna Kuszmiruk (UMK)
Uczestnicy:
dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW Bydgoszcz
dr hab. Zbigniew Orbik, prof. PŚ (abstrakt wystąpienia)
dr Elżbieta Walerich (UWr) (abstrakt wystąpienia)

⚲ aula A3

 

Kolokwium:  Performans filozoficzny (12.00 – 13.00)
Prowadzący: dr hab. Daniel Sobota, prof. PAN

⚲ sala 08

(jeśli liczba zainteresowanych przekroczy limit miejsc dostępnych w sali, pierwszeństwo wstępu będą mieli uczestnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu, wysyłając wiadomość pod adres daniel.sobota@ifispan.edu.pl)

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

⚲ hall

15.00 – 16.45

Debata 2:  Filozofia wobec wyzwań współczesności
Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (UW)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (UJ)
dr hab. Natasza Szutta, prof. UG
prof. dr hab. Anna Brożek (UW)
dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN

⚲ aula A4

16.45 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 19.15

Sekcje tematyczne

Kolokwium (dwa wykłady):  Filozofowie o przyszłości świata
Prowadzący:
dr hab. Jan Wadowski, prof. PWr: Przyszłość człowieka jako więź i wyzwolenie (opis szczegółowy)
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO: Ewolucyjność i harmonia społeczna (opis szczegółowy)

⚲ aula A4

19.15 – 21.00

Kolacja

⚲ hall

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Filozoficznych (20:00 – 21:00)

⚲ aula A3

Dzień piąty – 15.09 (piątek)

09.00 – 10.30

Wykład plenarny 5:  Zmiany paradygmatów w metafizyce współczesnej. Od eliminacji do deflacji (opis szczegółowy)
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ
Moderatorka: dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ

⚲ aula A3

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sekcje tematyczne

Kolokwim:  Studia filozoficzne w Polsce – szanse i zagrożenia
Prowadzący: dr Bogdan Dziobkowski, prof. UW
Uczestnicy:
dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK
dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

⚲ aula A4

13.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

⚲ hall

15.00 – 16.30

Wykład plenarny 6:  Paradoks wolnej woli – między determinacją a wolnością. Od św. Augustyna do Jana Dunsa Szkota (opis szczegółowy)
dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG
Moderatorka: prof. dr hab. Elżbieta Jung (UŁ)

⚲ aula A4

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 19.00

Sympozjum 3:  Filozofia analityczna w XXI wieku
Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz) i dr Artur Kosecki (USz)
Uczestnicy:
dr hab. Katarzyna de Lazari-Radek (UŁ)
dr Jacek Jarocki (KUL)
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
dr. hab. Artur Szutta, prof. UG
dr Jacek Wawer (UJ)

⚲ aula A4

Sympozjum 4:  Etyka w obliczu rozpadu "świata, który znamy" (tożsamość, komunikacja, ekologia)
Prowadząca: dr hab. Magdalena Środa, prof. UW
Uczestnicy:
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
dr Michał Pospiszyl (PAN)
dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN

⚲ aula A3

19.15 – 21.00

Kolacja

⚲ hall

Dzień szósty – 16.09 (sobota)

09.00 – 11.15

Sympozjum 5:  Dziedzictwo filozofii Tadeusza Kotarbińskiego
Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ) i dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Uczestnicy:
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
dr. hab. Piotr Makowski, prof. UW

⚲ aula A3

Interdyscyplinarne seminarium:  Filozofia pyta o street art (opis szczegółowy)
Prowadząca: dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ
Uczestnicy:
prof. dr hab. Zirk-Sadowski (UŁ)
prof. dr hab. Marek Krajewski (UAM)
dr hab. Agnieszka Gralińska-Toborek, prof. UŁ (Fundacja Urban Forms)
dr hab. Mateusz Salwa (UW)
dr hab. Jakub Petri (UJ)
dr Jędrzej Janicki (UŁ)
dr Weronika Plińska (UP / Zespół ds. Murali przy Urzędzie Miasta Krakowa)
mgr Aleksandra Litorowicz (Fundacja Puszka / Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie / Uniwersytet SWPS w Warszawie)
mgr Kacper Zaorski-Sikora (ASP im. W. Strzemińskiego, Łódź)

⚲ aula A4

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

Wykład plenarny 7:  O edukacji (opis szczegółowy)
prof. dr hab. Aldona Pobojewska (UŁ)
Moderator: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)

⚲ aula A4

13.15 – 14.00

Podsumowanie i zakończenie Zjazdu

⚲ aula A4

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Dla aktywnych uczestników Zjazdów organizatorzy przygotowali specjalną ofertę w domach studenckich UŁ zlokalizowanych przy ul. Lumumby w Łodzi, w odległości pięciominutowego spaceru od Wydziału Filologicznego UŁ będącego miejscem obrad Zjazdu. Dostępnych będzie 200 miejsc noclegowych, w tym 100 w pokojach jednoosobowych i 100 w pokojach dwuosobowych. Miejsca noclegowe w domach studenckich mogą być rezerwowane wyłącznie na cały okres Zjazdu, tj. na 5 dób(od 11/12 września do 15/16 września). Ceny zakwaterowania (na pełen okres Zjazdu) w domach studenckich są następujące:

 • w pokoju jednoosobowym: 555 zł
 • w pokoju dwuosobowym: 415 zł.

Informujemy, że pula miejsc w pojojach jednoosobowych została wyczerpana. Chęć zakwaterowania w domu studenckim prosimy zgłaszać w formularzu rejestracyjnym po jego uruchomieniu. Ze względu na to, że liczba uczestników chcących zarezerwować miejsce w domu studenckim może przekroczyć liczbę dostępnych miejsc, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Opłatę za zakwaterowanie - po potwierdzeniu przez organizatorów dostępności miejsca - prosimy wnosić jednym przelewem wraz z opłatą konferencyjną (i ewentualną opłatą za wyżywienie).

Noclegi zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Filologicznego (gdzie odbywać się będą obrady Zjazdu), na osiedlu akademickim, tzw. "Lumumbowie":

 

Osoby, które wybrały nocleg w pokojach dwuosobowych, zakwaterowane będą w 2. DOMU STUDENCKIM, natomiast osoby nocujące w pokojach jednoosobowych, będą zakwaterowane w 2. i 3. DOMU STUDENCKIM.

Informacje na temat przypisania do konkretnego Domu Studenckiego można zdobyć bezpośrednio na miejscu przy zameldowaniu bądź wysyłając zapytanie na adres mailowy: tomasz.sieczkowski@uni.lodz.pl.

We wszystkich domach studenckich znajdują się aneksy kuchenne, które zostaną udostępnione zakwaterowanym tam uczestnikom. Ponadto w okolicy kampusu i Wydziału Filologicznego znajdują się następujące kawiarnie i restauracje:

Organizatorzy oferują możliwość rezerwacji pełnego wyżywienia oraz poszczególnych posiłków serwowanych w miejscu obrad. Koszt pełnego wyżywienia wynosi 515 zł (w skład wchodzi koszt uroczystej kolacji w dniu otwarcia konferencji, tj. 11.09, obiady i kolacje w dniach 12.09–15.09). Koszt pojedynczych posiłków:

 • uroczysta kolacja: 75 zł
 • obiad: 55 zł
 • kolacja na ciepło: 55 zł.

Opłatę za wyżywienie prosimy wnosić jednym przelewem wraz opłatą konferencyjną (i ewentualną opłatą za zakwaterowanie).

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

"Żyj zacnie!"
Wystawa w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 12. Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Ewa Bobrowska. "Joshua Tree / Dialektyka uobecnienia". Instalacje fotograficzne, obiekty przestrzenne, projekcje
Wystawa indywidualna towarzysząca 12. Polskiemu Zjazdowi Filozoficznemu

600 lat Łodzi

KONTAKT

dr hab. Tomasz Sieczkowski, prof. UŁ: tomasz.sieczkowski@uni.lodz.pl

dr Krzysztof Kędziora: krzysztof.kedziora@uni.lodz.pl

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ: janusz.maciaszek@uni.lodz.pl